نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

واردات مناطق آزاد تجارى كشور در سال ۸۸ حدود ۱۰ برابر صادرات آنها بوده است .
در فاصله سال هاى ۸۰ تا ۸۸ ؛ واردات از مناطق آزاد ۵
حسين سلطانى نيا، نماينده وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در گفتگو با مهر گفت: واردات مناطق آزاد تجارى كشور در سال ۸۸ حدود ۱۰ برابر صادرات آنها بوده است كه حكايت از عدم توازن تراز تجارت خارجى در اين مناطق دارد. مبادلات تجارى مناطق آزاد در ۸ سال گذشته سلطانى نيا گفت: براساس آمارها، صادرات مناطق آزاد كشور در فاصله سالهاى ۸۰ تا ،۸۸ از ۷/۱۳ ميليون دلار به ۶/۷۷۴ ميليون دلار در سال ۸۶ افزايش يافته است. به اين معنا كه در دوره مذكور صادرات مناطق آزاد كشور ۵۶ برابر شده است؛ در حالى كه صادرات كشور طى همان دوره حدودا ۴ برابر شده است كه اين امر، نشان از ظرفيت بالقوه مناطق آزاد جهت توسعه صادرات دارد.وى افزود: با ايجاد زيرساختها و ارايه تسهيلات و مشوق هاى لازم مى توان صادرات از مناطق آزاد كشور را بارور كرد. اين درحالى است كه عليرغم رشد قابل ملاحظه صادرات غيرنفتى كشور در ۸ سال گذشته، سهم صادرات مناطق آزاد از ۰‎/۳ درصد صادرات كل كشور در سال ،۸۰ به ۵‎/۱ درصد صادرات غيرنفتى كشور در سال ۸۸ رسيده است.نماينده وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى تاكيد كرد: پيش بينى مى شود با اجراى آيين نامه تشويق صادرات مجدد مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، سهم صادرات مناطق آزاد از صادرات غيرنفتى كشور در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد برسد.وى اظهار داشت: بيشترين صادرات در دوره مذكور مربوط به منطقه آزاد اروند در سال ۸۶ با ارزش ۵۲۸ ميليون دلار بوده است و كمترين ميزان صادرات مربوط به منطقه آزاد چابهار با ارزش ۲۰۰ هزار دلار در همان سال بوده است.به گفته سلطانى نيا، آمارها حاكى از آن است كه رشد واردات در مناطق آزاد نيز به مراتب شتاب بيشترى از رشد واردات در سرزمين اصلى داشته است، به نحوى كه واردات مناطق آزاد طى دوره ۸۸-۸۰ از ۵.۴۸۴ ميليون دلار در سال ،۸۰ به ۴ ميليارد و ۶۸۴‎/۶ ميليون دلار در سال ۸۸ رسيده و ۱۰ برابر شده است؛ درحاليكه طى همين دوره، واردات در سرزمين اصلى بيش از ۳ برابر شده است و با اين وجود، سهم واردات مناطق آزاد از واردات كل نيز از ۲‎/۸ درصد در سال ۸۰ به ۸‎/۵ درصد در سال ۸۸ ارتقاء يافته است.مدير طرح ساماندهى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ايران افزود: بيشترين واردات در بين مناطق آزاد از طريق منطقه آزاد انزلى با ۳ ميليارد و ۱۸۷‎/۲ ميليون دلار در سال ۸۸ صورت گرفته است و كمترين سهم واردات متعلق به منطقه آزاد كيش با ارزش ۲۳۶‎/۴ ميليون دلار در سال گذشته بوده است. وى اظهار داشت: واردات مناطق آزاد در سال ،۸۸ حدود ۱۰ برابر صادرات آنها بوده است كه حكايت از عدم توازن تراز تجارت خارجى در اين مناطق دارد. وضعيت نامطلوب ترانزيت در بسيارى از مناطق آزاد سلطانى نيا ادامه داد: آمار ترانزيت مناطق آزاد از ۴‎/۳ ميليون دلار در سال ۸۰ به ۶۶۰‎/۷ ميليون دلار در سال ۸۸ افزايش يافته است كه حكايت از ۱۵۴ برابر شدن حجم ترانزيت مناطق فوق دارد. لذا مناطق آزاد ظرفيت خوبى براى ترانزيت كالا كه يكى از اهداف اساسى آنها است، برخوردار هستند. نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى خاطرنشان كرد: منطقه آزاد انزلى ۶۴ درصد ترانزيت خارجى مناطق آزاد را به خود اختصاص داده است، ولى قشم عليرغم برخوردارى از موقعيت تجارى مناسب، به علت اتصال به سرزمين اصلى، عملكردى در اين رابطه ندارد. وى ادامه داد: چابهار نيز عليرغم اينكه از موقعيت استثنايى در محور شرق برخوردار است، عملكرد ترانزيت مطلوبى ندارد.همچنين منطقه آزاد اروند كه مى تواند در ترانزيت كالا به عراق، نقش محورى ايفا كند، عملكرد ناچيزى در اين زمينه دارد. حجم تجارت خارجى سلطانى نيا گفت: حجم تجارت خارجى مناطق آزاد كشور در سال گذشته، ۵‎/۲ ميليارد دلار بوده است كه معادل ۳۵ درصد حجم تجارت خارجى مناطق آزاد تركيه كه معادل ۱۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ ميلادى بوده، است. حجم تجارت خارجى مناطق آزاد در سال ،۸۸ كمتر از ۷ درصد تجارت خارجى كشور بوده است. سرمايه گذارى داخلى و خارجى وى گفت: در دوره ۹ ساله ۸۸-۸۰ مناطق آزاد كشور جمعا كمتر از ۲ ميليارد دلار جذب سرمايه گذارى خارجى داشته اند كه حاكى از عدم موفقيت مناطق مذكور در جذب سرمايه گذارى خارجى كه يكى از اهداف اصلى تاسيس آنها بوده، هستند.به گفته سلطانى نيا،سرمايه گذارى خارجى نسبت مستقيم با وضعيت زيرساختهاى مناطق آزاد دارد، لذا در وضع موجود كيش كه به طور نسبى از زيرساختهاى بهترى برخوردار است، در جذب سرمايه گذارى نيز موفق تر از ساير مناطق بوده است.نماينده تام الاختيار تجارى ايران در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: مجموع سرمايه گذارى داخلى در مناطق آزاد كشور طى دوره ۸۸-۸۰ حدود ۷۰‎/۱ ميليارد دلار بوده است كه ۳۵ برابر سرمايه گذارى مستقيم خارجى صورت گرفته در مناطق مذكور طى دوره فوق است.سلطانى نيا همچنين گفت: مناطق ويژه اقتصادى كشور از بدو تاسيس تا پايان نيمه اول سال ۸۸ معادل ۸۲ هزار و ۷۶۴ ميليارد ريال جذب سرمايه گذارى داخلى، ۲۰‎/۴ ميليارد دلار جذب سرمايه گذارى خارجى، ۱۱‎/۱ ميليارد دلار واردات، ۴۰‎/۷ ميليارد دلار صادرات، ۸۸ هزار و ۸۸۵ نفر اشتغال مستقيم و ۲۲۶ واحد توليدى- صنعتى فعال داشته اند.

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 716

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |