نویسنده: news ارسال نامه

وب سایت: http://news.7gardoon.com

خبر های روز

جدا؟ پس چرا ما خبر نداشتیم؟

سریما نازاریان پاسخ به مورد كاوي هفته گذشته

تاسیس بانک نفت با هزار میلیارد تومان سرمایه

تاسیس بانک نفت با هزار میلیارد تومان سرمایه

اقتصاد > بازار مالی - هیات موسس بانک نفت میزان سرمایه اولیه را یک هزار میلیارد تومان مصوب کرد.

معاون وزیر بازرگانی: قیمت نان یکباره واقعی مي‌شود

اگر چه پیش از این گمان مي‌رفت که قیمت نان در دوران هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت تدریجی تغییر کند اما معاون وزير اکنون تاکید مي‌کند كه 100 درصد نانوايي‌هاي كشور يكباره قيمت‌هاي نان خود را واقعي خواهند كرد.

در فاصله سال هاى ۸۰ تا ۸۸ ؛ واردات از مناطق آزاد ۵

در فاصله سال هاى ۸۰ تا ۸۸ ؛ واردات از مناطق آزاد ۵

واردات مناطق آزاد تجارى كشور در سال ۸۸ حدود ۱۰ برابر صادرات آنها بوده است . |