نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

جام جم آنلاين: در حاليکه مردم استان لرستان سال هاست به عادات بد غذايي از جمله استفاده بيش از حد از گوشت قرمز و غذاهاي چرب خو گرفته اند
هشدار عادات بد غذايي را فراموش کنيد
که آمارها حکايت از رشد بيماريهاي قلبي و عروقي و مرگ بر اثر اين بيماري ها در اين استان دارد. به گزارش مهر در خرم آباد، با توجه به توسعه بخش دامپروري در استان لرستان غذاهاي طبخ شده در اين استان در طول ماه هيچ گاه خالي از گوشت نبوده اند که وضعيت کنوني استفاده از گوشت قرمز زنگ خطر را در اين استان به صدا درآورده است. در حاليکه با پيشرفت علم بيماري هاي واگيردار در سراسر دنيا کنترل شده اند ولي آنچه امروز سلامت انسانها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از رژيم ها و عادات بد غذايي است به طوريکه استفاده از غذاهاي فوري در دنياي پرمشغله امروز خود به معضلي که سلامت انسانها را تهديد مي کند تبديل شده است. اين در حالي است که در استاني مانند لرستان با توجه به عادات ديرينه مردم اين منطقه استفاده از غذاهاي چرب و گوشت قرمز همواره مرسوم بوده است که رشد پديده چاقي و بيماري هاي قلبي و عروقي در سالهاي اخير دست اندرکاران امر سلامت را نگران کرده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان در جلسه شوراي سلامت استان در سخناني با بيان اينکه امروزه بيماريهاي واگيردار تا حدودي کنترل شده است، افزود: اين در حالي است که وضعيت بيماري ها در کشور و در دنيا به سمت بيماريهاي غيرواگيردار رفته است. اردشير شيخ آزادي با بيان اينکه در حال حاضر 43 درصد بيماري ها در دنيا غيرواگيردار است ، افزود: اين در حالي است که تا 10 سال آينده اين رقم به حدود 60 درصد کل بيماري ها مي رسد. وي يکي از مهم ترين راه هاي مقابله با اين بيماريها را پيشگيري اوليه دانست و گفت: در حال حاضر بيش ترين علت مرگ و مير در کشور ما بر اثر بيماريهاي قلبي و عروقي است که حدود 37 درصد مرگ و ميرها را به خود اختصاص داده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با اشاره به وضعيت لرستان در اين زمينه ، عنوان کرد: از شش هزار و 492 مرگ رخ داده طي سال 87 در لرستان بيش از دو هزار و 733 مرگ مربوط به بيماري هاي قلبي و عروقي بوده است. شيخ آزادي افزود: اين در حالي است که سرطان با 790 مورد و حوادث غيرعمدي با 734 مورد در رتبه هاي بعدي مرگ و مير در اين استان قرار دارند. وي با يادآوري اينکه شاخص اميد به زندگي در لرستان از ميانگين کشوري پايين تر است، يادآور شد: در حاليکه ميانگين اميد به زندگي در مردان در کشور 71.7 سال است که اين شاخص در مردان لرستاني 69 سال مي باشد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان ادامه داد: اين در حالي است که شاخص اميد به زندگي در زنان لرستاني 70.4 سال است در حاليکه ميانگين کشوري در اين زمينه 73.6 سال مي باشد. سرطان معده ، شايع ترين نوع سرطان شيخ آزادي با اشاره به روند ابتلا به سرطان در استان لرستان گفت: در سال 87 بيش از يک هزار و 156 مورد سرطان در استان لرستان در ميان مردان به وقوع پيوسته که شايع ترين اين سرطان ها نيز به ترتيب سرطان معده، سرطان پوست و سرطان مثانه بوده است. وي همچنين با بيان اينکه در زنان لرستاني نيز سرطان معده در رتبه دوم شايع ترين سرطان ها پس از سرطان سينه قرار دارد، يادآور شد: از مجموع يک هزار و 900 مورد سرطان رخ داده در اين استان سرطان معده در رتبه نخست قرار گرفته است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با يادآوري اينکه ميانگين کشوري در زمينه بروز سرطان براي هر 100 هزار نفر 100 نفر است، افزود: اين در حالي است که در لرستان اين رقم براي هر 100 هزار نفر 106 نفر مي باشد. شيخ آزادي با تاکيد بر اينکه اين وضعيت به شيوه زندگي در اين استان بازمي گردد، خاطر نشان کرد: برنامه غذايي تاثير بسيار زيادي در بروز اين بيماريها دارد. مطابق بررسي ها در مناطقي که ميزان استفاده از سبزيجات، غذاهاي دريايي و ميوه جات زياد است ميزان سرطان کمتر گزارش شده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با اشاره به آمارگيري تصادفي در زمينه عادات غذايي در لرستان، عنوان کرد: با توجه به بررسيهاي انجام شده بر روي يک هزار نفر از جامعه آماري تنها 42 درصد مردم لرستان به صورت روزانه سبزيجات مصرف مي کنند. اين در حالي است که بيش از نصف مردم استان لرستان کمتر از چهار روز در هفته سبزيجات مصرف مي کنند. وي با اشاره به وضعيت مصرف ماهي در لرستان، بيان داشت: 64 درصد مردم لرستان در طول هفته اصلا ماهي مصرف نمي کنند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با بيان اينکه 27.6 درصد مردم اين استان تنها يک بار در هفته ماهي مصرف مي کنند که اين ميزان هم کافي نيست، افزود: در مجموع بيش از 91.6 درصد مردم استان لرستان يا اصلا ماهي مصرف نمي کنند يا در طول هفته تنها يک بار مصرف مي کنند که اين ميزان هم تاثير گذار نيست. شيخ آزادي با اشاره به وضعيت مصرف ماهي در کشور، ادامه داد: 52 درصد مردم ايران نيز اصلا در طول هفته مصرف ماهي ندارند. وي همچنين به نوع روغن مصرفي توسط لرستانيها اشاره کرد و گفت: 75 درصد مردم استان لرستان روغن نباتي جامد مصرف مي کنند که اين امر با توجه به اينکه روغن نباتي جامد داراي چربيهاي اشباع شده است زنگ خطري براي اين استان به حساب مي آيد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با اشاره به تاثير استفاده از روغن هاي جامد در وقوع بيماريهاي قلبي و عروقي، يادآور شد: وضعيت فعلي استفاده از روغن جامد در اين استان جاي تاسف دارد. وي همچنين به وضعيت گلسترول خون در اين استان اشاره کرد و بيان داشت: در حال حاضر ميزان کلسترول خون در مردان لرستاني بالاتر از ميانگين کشوري است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان افزود: اين در حالي است که وضعيت در زنان لرستاني بدتر از مردان اين استان است که واقعا اين روند جاي تامل دارد. فشار خون لرستانيها بالاتر از ميانگين کشوري شيخ آزادي با اشاره به وضعيت فشار خون در اين استان، يادآور شد: فشارخون لرستانيها در مقايسه با ميانگين کشوري بالاتر است. وي با بيان اينکه فشارخون بالا سبب بيماريهاي قلبي و عروقي در افراد مي شود، عنوان کرد: در بررسي هاي انجام شده از هزار نفر لرستاني حدود 20.7 درصد از اين افراد در نرم سني 15 تا 64 سال داراي فشار خون بوده اند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان همچنين به وضعيت وزن و چاقي در لرستان اشاره و خاطر نشان کرد: بررسي هاي نشان مي دهد که حتي در ميان افراد 15 تا 25 ساله لرستاني نيز 22 درصد چاقي وجود دارد. شيخ آزادي با بيان اينکه هر چه سن بالاتر مي رود ميزان چاقي افزايش مي يابد، ادامه داد: در بررسيهاي انجام شده در سطح هزار لرستاني به عنوان يک جامعه آماري حدود 50 درصد افراد بالاي 25 سال چاق هستند. وي با اشاره به شاخص ورزش در اين استان، افزود: با توجه به بررسيهاي انجام شده 48 درصد مردان لرستاني و 18 درصد زنان لرستاني در روز 10 دقيقه ورزش مي کنند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان با بيان اينکه در مجموع 33 درصد لرستانيها در روز 10 دقيقه ورزش دارند، خاطر نشان کرد: زنان لرستاني نسبت به ميانگين کشوري از تحرک کمتري برخوردار هستند. شيخ آزادي ضمن هشدار نسبت به افزايش بيماريهاي قلبي و عروقي در اين استان، خاطر نشان کرد: به طور قطع اگر امروز در اين زمينه پيشگيريهاي لازم صورت نگيرد در آينده از عهده هزينه هاي سرسام آور درمان برنخواهيم آمد. به هر حال به نظر مي رسد تضمين سلامتي جامعه در گرو توجه ويژه به شيوه زندگي و عادات غذايي است پس بهتر است از همين امروز به فکر تغيير در عادات بد غذايي و گنجاندن ورزش روزانه در برنامه هاي خود در راستاي زندگي سالم و به دور از بيماري باشيم.

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1096

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |