نویسنده: news ارسال نامه

وب سایت: http://news.7gardoon.com

خبر های روز

تمام معاملات املاك با ثبت ديجيتال قابل رهگيري و رص

تمام معاملات املاك با ثبت ديجيتال قابل رهگيري و رص

وزير بازرگاني گفت: پروژه ثبت ديجيتال املاك و مستغلات با همكاري اتحاديه كشوري مشاورين املاك با توفيق 100 درصدي اجرا شده است و در حال حاضر تمام معاملاتي كه در اين حوزه صورت مي گيرد از طريق كد رهگيري قابل رصد است.

رئيس مركز امور اصناف خبر داد: صدور پروانه‌كسب اينت

رئيس مركز امور اصناف خبر داد: صدور پروانه‌كسب اينت

اجراي طرح اتوماسيون اداري سازمان‌هاي صنفي در راستاي ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه، طرح صدور پروانه‌كسب مكانيزه(اينترنتي) را دنبال خواهيم كرد تا واحدهاي صنفي از طريق اينترنت و از همان محل سكونتشان نسبت به فرايند صدور پروانه كسب خود اقدام كنند. |