نویسنده: news ارسال نامه

وب سایت: http://news.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

ایمیل یکبار مصرف چيست ؟

ایمیل یکبار مصرف چيست ؟

چک کردن ایمیل با توجه به حجم بالای پیام های بی موردی که برای کاربران ارسال می شود گاهی موجب می شود ک

 کوروناویروس جدید چیست؟

کوروناویروس جدید چیست؟

با احتساب کوروناویروس جدید MERS تاکنون ۶ کوروناویروس با توان بیماری زایی در انسان شناخته شده اند. |