نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

با تغییر شیوه محاسبه پالس محوری،محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام می‌شود.

 

به گزارش 7گردون از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز - دوشنبه - به منظور شفافیت و ساده سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح استان‌ها، یکنواخت سازی تعرفه‌های تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف منطقه‌های (زون های) بین شهری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتورف نظارت پذیری بهتر و پایه گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، پیشنهاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و تلفن همراه را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:

 

1- به منظور جلوگیری از زیان دهی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بین شهری، ثابت به همراه، برای استان‌هایی که طرح یکسان سازی کد در سطح تهران در آن اجرا نشده است، در دوره زمانی 1390/12/1 تا زمان اجرا شدن طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان، نرخ 51.03 ریال را برای هر پالس اعمال کند.

 

تبصره 1: به منظور جبران هزینه های اجرای طرح یکسان سازی کد در هراستان و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استان‌هایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا شده است در دوره زمانی 1/12/90 تا 29/12/1392 نرخ 58.71 ریال را برای هر پالس، صرفا از تاریخ اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان اعمال کند.

 

تبصره 2:‌ شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه‌های مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین شده برای، کلیه ساعات شبانه روز برای محاسبه کارکرد همه مشترکین اعمال کند.

 

2- شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393، طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان را در کلیه استان‌های باقیمانده اجرا کند.

 

3- سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

جدول1

 

نرخ تعرفه‌ها

 

تبصره1: اعمال تعرفه‌های مندرج در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان و از آغاز اولین دوره صورت حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

 

تبصره 2: محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام می‌شود.

 

تبصره3: اپراتور تلفن ثابت می تواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مقصد تلفن همراه هر یک از اپراتورهای تلفن همراه را حداکثر 10 درصد کمتر از سقف تعیین شده در جدول فوق قرار دهد کاهش بیش از 10 درصد منوط به تایید سازمان و برقراری شرایط یکسان برای همه اپراتورها است.

 

تبصره4: کلیه اپراتورهای ارائه کننده خدمات تلفن ثابت، می‌توانند تعرفه‌های مندرج در این ماده را، برای کلیه ساعات شبانه روز برای محاسبه کارکرد مشترکین اعمال کنند.

 

4-آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 1393 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول2

 

آبونمان ماهیانه خط تلفن ثابت

 

تبصره1: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان و از آغاز اولین دوره صورت حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

تبصره2: آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر می‌باشد.

5- تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه برای سیم کارت‌های دائمی 499 ریال و سقف آن 599 ریال تعیین می شود سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه برای سیم کارت‌های اعتباری 899 ریال تعیین می‌شود.

تبصره: اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

6-سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه‌ای از تلفن همراه به مقصد شبکه تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت‌های دائمی 625 ریال و برای سیم کارت‌های اعتباری 937 ریال تعیین می شود.

7- با اجرای این مصوبه، مبلغ حداقل کارکرد (معادل 100 پالس حذف و اعمال آن در صورت حساب مشترکین غیر مجاز ) است.

8-با اعمال تعرفه‌های مندرج در بندهای 3 و 4 این مصوبه تعرفه کلیه مکالمات اعم از تلفن ثابت و همراه که بر مبنای پالس تعیین شده بود، قابل اعمال برای محاسبه صورت‌حساب کارکرد مشترکین نمی‌باشد.

9-شرکت مخابرات ایران مکلف است برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه را تا تاریخ 1393/6/31 به کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورد.

10-سازمان موظف است مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند و نتیجه را نیز به کمیسیون گزارش دهد.

تاريخ ارسال: 1393/3/14

تعداد بازدید: 407

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |