نویسنده: news ارسال نامه

وب سایت: http://news.7gardoon.com

گزارش های خبری

دریافت دیرکرد وام، ربا است

دریافت دیرکرد وام، ربا است

سود و کارمزدی که در بانک ها در حال حاضر اخذ می شود، بر اساس قانون و نظر مراجع تقلید است، اما فاجعه درباره دریافت سود وام و دیرکرد در پرداخت ها در موسسات مالی و اعتباری است که باید مسئولان هر چه زودتر برای آن فکری بکنند.

بانك «مورگان چيس» بزرگ‌ترين شركت جهان شناخته شد

بانك «مورگان چيس» بزرگ‌ترين شركت جهان شناخته شد

فوربس با معرفي 2 هزار شركت بزرگ جهان، بانك آمريكايي «مورگان چيس» با 2 هزار ميليارد دلار دارايي را در صدر و جنرال الكتريك و بانك آمريكا را در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار داد. |